společnosti HOT‑BEE s.r.o., se sídlem Hybernská 1012/30 Praha 1, IČ: 09557954 

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Kontaktní adresa: Hybernská 1012/30 Praha 1, PSČ: 110 00
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www: www.hot-bee.eu

 

Tyto reklamační podmínky jsou vypracovány v souladu se Zákonem o ochraně spotřebitele a v souladu s Občanským zákoníkem. Vztahují se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží a dále na vady způsobené špatným užíváním, neodbornou manipulací, nedodržením návodu k používání zboží, porušením obvyklých zásad užívání zboží, zásahem vyšší moci. Reklamace se nevztahuje na zboží, které bylo již otevřeno. Reklamace se přijímá na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. O každé reklamaci je třeba provést záznam prostřednictvím zápisu do předtištěného formuláře reklamačního protokolu, jehož vzor Vám na požádání zašleme e-mailem, poštou.

V případě oprávněné reklamace neseme veškeré náklady na dopravu reklamovaného zboží. K tomu je však nutné zaslat také originál daňového dokladu o úhradě přepravného. Abychom mohli úhradu přepravného zajistit, je nezbytné do reklamačního protokolu uvést číslo účtu, na který Vám má být částka poukázána. Zboží, které reklamujete, prosím nezasílejte na dobírku. Reklamace takto zaslané nebudou přijaty.

K reklamaci je kupující povinen ve všech případech předložit doklad osvědčující nákup reklamovaného zboží u prodávajícího, případně potvrzený záruční list. Reklamace včetně odstranění vady musí být prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace nebo v delší lhůtě, na které se prodávající a kupující mohou dohodnout.

 

KUPUJÍCÍ MÁ NÁROK NA TYTO FORMY ODSTRANĚNÍ VAD:

  1. dodání bezvadného zboží za zboží vadné
  2. dodání chybějícího množství zboží
  3. přiměřená sleva z kupní ceny
  4. odstoupení od smlouvy, jedná-li se o vadu podstatnou

 

PODMÍNKY REKLAMACE:

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout po převzetí zboží od prodávajícího. Pokud je zboží předáváno zasilatelskou službou, je kupující povinen ihned prohlédnout zásilku při jejím převzetí.

 

NÁLEŽITOSTI REKLAMAČNÍHO PROTOKOLU:

V tomto písemném vyrozumění musí být uvedeno jméno a adresa kupujícího a dále číslo balíku, číslo faktury, (popř. její kopie) kód a název zboží, množství a cena zboží. Dále je třeba uvést popis vady. K tomuto vyrozumění o vadě se prodávající vyjádří do 3 pracovních dnů.

Bez těchto náležitostí není možné reklamaci vyřídit.